Rekisteriseloste

Päivitetty viimeksi 23.10.2019.

Rekisterinpitäjä

Nettiteeri Oy (3331525-2)
juha-pekka(ät)nettiteeri.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha-Pekka Teirikangas
juha-pekka(ät)nettiteeri.fi

Rekisterin nimi

Seuroihin.fi kävijärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään kävijämäärien seurantaa varten. Käyttäjiä ja heidän toimintaansa tilastoidaan tavalla, jossa henkilön suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Näiden tilastojen tiedon keruussa ja analysoinnissa käytetään kolmannen osapuolen työkaluja, mutta yksityiskohtaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Rekisterin sisältämät tiedot

- IP-osoite
- Istuntotunniste
- Sijaintitieto
- Laite- ja selaintiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat käyttäjän itse syöttämät tiedot sekä käytön aikana evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerätyt tiedot.

Tietojen luovutus

Tiedot voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai muulle taholle voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen mukaisesti. Tiedot voidaan myös luovuttaa yrityskaupan yhteydessä.

Käyttäjätietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville kolmansille osapuolille, mutta ei heidän omaan käyttöönsä.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä ja lainsäädännön vaatimasta tietosuojan tasosta.

Tietojen säilytysaika

Lokitietoja säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Varmuuskopioita säilytetään enintään kuukausi, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee palomuurilla, salasanoin ja muin yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin suojatulla palvelimella, johon ei ole pääsyä muuta kuin rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä. Varmuuskopiot säilytetään salasanalla ja avainluvuilla suojatussa sovelluksessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisterissa ja tarvittaessa korjata niitä sekä siirtää tietoja toiseen järjestelmään. Tarkastus-, korjaus- ja siirtopyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja niihin vastataan lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada tietonsa poistettua palvelusta. Rekisteröity voi estää evästeiden käytön palvelussa selaimen asetuksista, mutta se estää palvelun toiminnan osittain.

Evästeiden käyttö sivulla

Sivusto käyttää evästeitä (cookies) esimerkiksi kävijämäärien, käyttäjien suurpiirteisen sijainnin, käyttämän selaimen ja laitetietojen tilastointiin. Kerätyistä tilastoista ei voi suoraan tunnistaa käyttäjää.